Skriv ut denne siden

Nyttige linker

Her kan dere lære litt om fluekasting.
http://www.granbo-flyfishing.no/index.php

Og her litt om dorging etter ørret.
http://www.fiskersiden.no/index.php/artikler-mainmenu-114/orret/230-dorging-etter-t