Skriv ut denne siden

Årsmøtet 2008

Årsmøtet 2008 ble holdt på Vangen for å rydde opp i
kommunikasjonen internt i klubben.
Det ble vedtatt å bruke hjemmesiden som informasjonssted.

Følgende saker ble vedtatt:

Første tur blir lagt en uke senere enn tidligere år
så første tur i 2009 blir fra 26. til 28. juni.
Jan-Erik kommer med informasjon om hvor neste
tur blir i 2009. Informasjonen blir lagt ut på vår hjemmeside.

Påmelding til tur:
Når vi må bestille hytter/overnatting må vi ha en forpliktende
påmelding pga betalingen. For turen i 2009 må man melde seg
på innen 1. mai. Hvis medlemmet ikke kan delta (av en eller
annen grunn) risikerer man å måtte betale for hytte/overnatting
hvis avbestillingen kommer for sent og vi sitter med hytter
som ikke kan avbestilles/bortleies. Påmeldingen skjer ved å
informere Jan-Erik på sms eller ved telefon (90 86 43 48).