Skriv ut denne siden

Velkommen til vår hjemmeside

 

Ny sesong 2014

Også i år går turen til Bøflaten Camping i Vang i Valdres.

Sjekk hjemmeside: www.boflaten.comFra 26. juni til 29. juni 2014 er det reservert 4 hytter med 2 soverom i hver.

Nye regler for året er at ingen kan være i båt uten redningsvest.

De som har båter må ta med disse.

Vel møtt alle sammen og skitt fisk!

Her kommer et knippe bilder fra 2012.Her kommer en generell beskrivelse om Vangsmjøsa

Vangsmjøsa sel oter- og stongkort for alle. Det er tilrettelagt
med 2 handicapbrygger. Ei ved Hemsing bru og ei ved Bøflaten camping. Fjorden ligg på 460 m.o.h. Det er også mogleheit for leige ved Bøflaten Campingmeller å ta med seg båt. Ein kan også fiske med konvoi ved kjøp av oterkort.
Vatnet har også gode badeplassar lett tilgjengeleg å koma til.

Fiskebestand
Det er mykje fisk i vatnet. Mykje smått (ca 3 stk på kg), men det finnes også store.

Fisketips
Det kan også kjøpes fiskekort på SMS

Generelle fiskeregler
Born under 16 år kan løyse gratis fiskekort for song i tida 1. juni
til 15.september.

Sal av fiskekort på stong, oter og konvoi frå båt og land,
gjeld i tida 1. juni til 15.september.

I Nordsvinnfjorden kan ein fiske med oter og konvoi i tida
1. juni - 15. august.

Fiskekortet gjeld for ein fiskereiskap om gongen.

Det er forbod mot å nytte levende fisk som agn.

Det blir utført oppsyn i Vangsmjøsa. Ulovleg fiske vi bli anmeldt.

Vangsmjøsa grunneigarlag er medlem i felleskortet for Fisking i
Valdres. Fiske med det kortet må ein forhalde seg til reglar
for fiske i Vangsmjøsa. Fisketider for dette kortet er
15.juni - 15. august og gjeld berre stong.

Fiskaren pliktar å gjera seg kjend med generelle fiskereglar i offentlege forskriftar og lovar.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Det er veg rundt heile vatnet med god tilgjengelegheit og det er
skilta til dei beste fiskeplassane. Det er også sett opp
informasjonstavler og sjølvbetjeningskasser på enkelte fiskeplassar.
Det er også gode moglegheiter for overnatting.